Repozytorium UR

Σοφια

DSpace Repository

Σοφια

 

W dniach 27–29 maja 1999 roku odbyła się w Rzeszowie konferencja filozoficzna organizowana przez Instytut Filozofii WSP w Rzeszowie, przy współudziale Akademii Kijowsko-Mohylańskiej oraz Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, na temat „Europejskie modele tolerancji”. W trakcie panelu na temat: Narody słowiańskie u progu trzeciego tysiąclecia: razem czy osobno prof. Marat Wiernikow oraz prof. Rudolf Mirski (Ukraina) zaproponowali zainicjowanie działań mających na celu powołanie Ruchu Filozofów Krajów Słowiańskich. Propozycja ta spotkała się z życzliwym przyjęciem zebranych filozofów z Białorusi, Czech, Polski, Słowacji, Rosji i Ukrainy. Na spotkaniu po konferencji zaproponowano powołanie Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich „ΣΟΦΙΑ”. Jednocześnie działania organizacyjne mające na celu powołanie Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich oraz Pisma „ΣΟΦΙΑ” powierzono prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi. Pismo „ΣΟΦΙΑ” zostało powołane w roku 2000 jako rocznik. Pierwszy numer ukazał się w roku 2001. Początkowo wydawane było nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2006 r. Wydawnictwa Naukowego Collegium Philosophicum IF UR, a od 2012 r. nakładem Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich. Pismo „ΣΟΦΙΑ” ukazuje się w druku (wersja papierowa jest pierwotna), a także dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Pisma, w Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej „(...) ΣΟΦΙΑ chce być przede wszystkim pismem, które będąc do dyspozycji myślicieli poszczególnych krajów słowiańskich stwarza im możliwości publikacji poza własnym narodowym środowiskiem filozoficznym; stwarza możliwość wzajemnej prezentacji ich osobistego dorobku i dorobku filozoficznego poszczególnych narodów słowiańskich oraz możliwość przedstawienia własnych stanowisk filozoficznych. Tym samym ma być pismem promującym narodowe środowiska filozoficzne w kręgu kultur narodów słowiańskich. ΣΟΦΙΑ chce zatem być pismem filozofów krajów słowiańskich i służyć filozofom tych krajów”. A.L. Zachariasz (redaktor naczelny) Do Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ nr 1, s. 7

Collections in this community

Recent Submissions

 • Marchevský, Ondrej (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
 • Nezník, Peter; Dědečková, Eva (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
 • Zawojska, Teresa (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
  Дзедушицки не только диагностировал современное ему состояние западной цивилизации, но также указывал на возможность и способ преодоления сложившегося кризиса. Он считал, что такую возможность даёт реализация в общественной ...
 • Mordka, Artur (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
  В этой статье былa представленa Ежиeгo Вольфa концепция изобразительнoгo «плоскoгo» видa. В первой части были приведены причины, которые объясняют, почему такой вид имеет фундаментальное значение для живописи. В следующих ...
 • Cwynar, Katarzyna M. (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
 • Mordka, Artur (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
 • Merda, Renata (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
 • Konstańczak, Stefan (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
 • Miszczor-Jobda, Marta (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
 • Cwynar, Katarzyna M. (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
 • Konstańczak, Stefan (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
  Адам Шафф является одним из наиболее известных философов ХХ века. Идеологическая ангажированность ввела мыслителя в узкий круг лиц, принимавших политические решения, что, в свою очередь, позволило ему оказать огромное ...
 • Чейз, Анастасия (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
  Artykuł przedstawia specyfikę topologicznego modelu filozofii oraz jego relację wobec tradycyjnego modelu historycznego, który opiera się na zasadzie jedności tego, co logiczne i tego, co historyczne. Odpowiednio do tej ...
 • Повторева, Светлана М. (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
  Autorka wskazuje, że M. Bachtin w swoich pracach odnosi się do człowieka; jego bycia w świecie i relacji z innymi. Analizuje kategorie antropologii M. Bachtina, które wskazują na relację „ja – inny” jako dialogu i uniwersalną ...
 • Pawliszyn, Mirosław (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
  Является ли тема рая философской проблемой? По всей вероятности, ответ на данный вопрос должен быть отрицательным, однако трудно избавиться от желания рационально проанализировать названное понятие. Рай – как понятие, ...
 • Zákutná, Sandra (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
  Статия сосредоточивает свое внимание на вопросы политическые в философии Канта, выраженые прежде всего в его такназываемых малых проезвидениях. Кант статей представен как практический мыслитель, который незанимается политикой ...
 • Kyslan, Peter (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
  Статия посвесщает свое внимание философии культуры в восприятии Канта. Исходя из так называемового нового чтения Канта, занимается его малыми произведенями чтобы сравнить его наследие с современными контекстами мышления. ...
 • Ruchała, Sławomira (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
  Интересное, хотя и мало оптимистичное решение касающееся м.др. современного человека предложила в очерке «Кризис культуры» Ханна Арендт. Автор, описывая современную массовую культуру и массовое общество отнеслась к картине ...
 • Sťahel, Richard (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
  Напротяжении своей истории человечество разработалo ряд стратегий с помощью которых удерживался баланс между ростoм популяции и наличием доступных ресурсов, необходимых для удовлетворения его основных жизненных потребностей. ...
 • Sznajder, Paweł (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
  Статья является результатом исследования отношений между герменевтической философией Ханса-Георга Гадамера и постмодернизмом, представленным Джанним Ваттимо и Ричардом Рорти. В тексте анализируется понятие истории (Geschichte), ...
 • Mordka, Cezary (Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich, 2018)
  Главной целью статьи является представление акта восприятия в его сознательном аспекте. Этот сознательный аспект является, согласно автору, обязательной исходной точкой для дальнейших анализов перцепционных процессов (в ...

View more