Σοφια

W dniach 27–29 maja 1999 roku odbyła się w Rzeszowie konferencja filozoficzna organizowana przez Instytut Filozofii WSP w Rzeszowie, przy współudziale Akademii Kijowsko-Mohylańskiej oraz Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, na temat „Europejskie modele tolerancji”. W trakcie panelu na temat: Narody słowiańskie u progu trzeciego tysiąclecia: razem czy osobno prof. Marat Wiernikow oraz prof. Rudolf Mirski (Ukraina) zaproponowali zainicjowanie działań mających na celu powołanie Ruchu Filozofów Krajów Słowiańskich. Propozycja ta spotkała się z życzliwym przyjęciem zebranych filozofów z Białorusi, Czech, Polski, Słowacji, Rosji i Ukrainy. Na spotkaniu po konferencji zaproponowano powołanie Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich „ΣΟΦΙΑ”. Jednocześnie działania organizacyjne mające na celu powołanie Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich oraz Pisma „ΣΟΦΙΑ” powierzono prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi. Pismo „ΣΟΦΙΑ” zostało powołane w roku 2000 jako rocznik. Pierwszy numer ukazał się w roku 2001. Początkowo wydawane było nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2006 r. Wydawnictwa Naukowego Collegium Philosophicum IF UR, a od 2012 r. nakładem Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich. Pismo „ΣΟΦΙΑ” ukazuje się w druku (wersja papierowa jest pierwotna), a także dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Pisma, w Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej „(...) ΣΟΦΙΑ chce być przede wszystkim pismem, które będąc do dyspozycji myślicieli poszczególnych krajów słowiańskich stwarza im możliwości publikacji poza własnym narodowym środowiskiem filozoficznym; stwarza możliwość wzajemnej prezentacji ich osobistego dorobku i dorobku filozoficznego poszczególnych narodów słowiańskich oraz możliwość przedstawienia własnych stanowisk filozoficznych. Tym samym ma być pismem promującym narodowe środowiska filozoficzne w kręgu kultur narodów słowiańskich. ΣΟΦΙΑ chce zatem być pismem filozofów krajów słowiańskich i służyć filozofom tych krajów”. A.L. Zachariasz (redaktor naczelny) Do Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ nr 1, s. 7

Przeglądaj

Kolekcje tego Zbioru

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 5