Repozytorium UR

Podkarpackie Studia Biblioteczne

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Podkarpackie Studia Biblioteczne

Przeglądaj według

 

"Podkarpackie Studia Biblioteczne" to otwarte, elektroniczne czasopismo naukowe (recenzowane) poświęcone zagadnieniom z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i komunikacji. To platforma wymiany doświadczeń oraz publikowania rozważań teoretycznych dla bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką z regionu Podkarpacia oraz całej Polski.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Zobacz więcej