Podkarpackie Studia Biblioteczne nr 2 (2013)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 7
 • Pozycja
  Blogi bibliotek szkół wyższych jako narzędzie wspomagające kształcenie w zakresie umiejętności informacyjnych: na przykładzie bloga Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Janas, Magdalena
  Jednym z ważniejszych zadań współczesnych bibliotek akademickich jest prowadzenie, marginalizowanej przez uczelnie, edukacji w zakresie umiejętności informacyjnych uznanych za kompetencje kluczowe. W artykule podkreślono konieczność dostosowania narzędzi kształcenia do potrzeb i wymagań „pokolenia sieci”. Nowe narzędzia dydaktyczne powinny tworzyć wirtualną przestrzeń kształcenia, która zapewnia interaktywność, dostęp do światowych zasobów informacyjnych i indywidualizację nauki. Dokument przedstawia możliwość zastosowania bloga biblioteki uniwersyteckiej w nieformalnej edukacji w obszarze kompetencji informacyjnych.
 • Pozycja
  Folksonomia w serwisie bibliosfera.net – liczby, przykłady, charakterystyka
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Paleczna, Dominika
  Artykuł zawiera omówienie folksonomii w serwisie bibliosfera.net. Wzięto pod uwagę zarówno aspekt ilościowy, jak i dokonano analizy wykorzystania konkretnych słów i fraz używanych do opisywania treści (najpopularniejszych oraz grupy losowo wybranych). Zbadano system tagów jako narzędzie nawigacji w serwisie. Wskazano słabości folksonomii w serwisie dla bibliotekarzy i na możliwości poprawy jej efektywności jako języka informacyjno-wyszukiwawczego.
 • Pozycja
  Gromadzenie druków zwartych w bibliotece akademickiej - na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Bytnar, Ewelina
  W artykule scharakteryzowano podstawowe sposoby pozyskiwania druków zwartych w bibliotece akademickiej: zakup, dary, wymianę i egzemplarz obowiązkowy. Dokonano analizy gromadzenia zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2006-2011 wskazując na najważniejsze tendencje w tym obszarze.
 • Pozycja
  Koncepcja podwójnego kodowania Allana Paivio w procesie percepcji czytanego tekstu
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Kawiorski, Stanisław
  W procesie rozumienia tekstu ważną rolę spełnia tzw. „domysł językowy” czyli wnioskowanie. Wzbogaca ono recepcję tekstu o dodatkowe informacje wydobyte z zasobów pamięci długotrwałej czytelnika. O przyswajaniu tekstu na dwóch poziomach – słownym i obrazowym mówi teoria podwójnego kodowania A. Paivio. Według niej pobudzenie reprezentacji obecnych w pamięci jednego rodzaju uaktywnia reprezentacje w pamięci drugiego rodzaju. Połączenie informacji werbalnych z wizualnymi wzmacnia przekaz informacyjny i ułatwia zrozumienie.
 • Pozycja
  Alma - system biblioteczny następnej generacji
  (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Dziubecka, Radosława; Paleczna, Dominika
  Artykuł stanowi omówienie Almy, systemu bibliotecznego następnej generacji. Zaprezentowano jego możliwości, podkreślając elementy wyróżniające oprogramowanie od innych systemów bibliotecznych obecnych na rynku.