Polityka i Społeczeństwo nr 3(16)/2018

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 11
 • Pozycja
  Bariery integracji Mołdawii z Unią Europejską – wymiar energetyczny
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Rutkowski, Wojciech
  The article presents an analysis of energy barriers to integration between the Republic of Moldova and the European Union. Moldova is one of the most important objectives of external activity of the European Union in Eastern Europe. Nowadays, the energy market problems have a strong influence on the process of political and economic integration between Moldova and the EU. The biggest challenge for Moldova in the energy sector is to break the reliance on the supply of Russian fossil fuels, and to implement EU energy legislation, especially the rules of the third energy package. The article also emphasizes the impact of the conflict in Transnistria on EU-Moldova energy relations.
 • Pozycja
  The dependence of gulf countries on hydrocarbons export – a perspective of regional security complex theory
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Dyduch, Joanna; Jarząbek, Jarosław; Skorek, Artur
  Artykuł podejmuje problematykę zależności państw subregionu Zatoki Perskiej od dochodów z eksportu węglowodorów i analizuje ją z perspektywy teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa (TRKB). Hipoteza badawcza zakłada, że zależność od eksportu węglowodorów jest jednym istotnych czynników pogłębiających dylemat bezpieczeństwa w tym subregionie. Artykuł charakteryzuje główne zależności w obszarze bezpieczeństwa pomiędzy państwami Zatoki Perskiej, analizuje stopień i skutki uzależnienia poszczególnych państw od eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przedstawia działania ich rządy, mające na celu uniknięcie popadnięcia w zależność klątwy surowcowej. Wykorzystywana w artykule TRKB pozwala na ukazanie, w jaki sposób zależność od eksportu gazu i ropy naftowej podsyca regionalne konflikty, utrudnia bliższą współpracę i w ten sposób utrwala nieefektywny i zasobochłonny model gospodarki rozdzielczej, opartej na dochodach zewnętrznych.
 • Pozycja
  Wpływ zmiany strategii kartelu OPEC na ceny ropy naftowej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Suder, Jacek
  The article summarizes recent events related to the crude oil market, regarding particularly the policy of reduction in the commodity supply introduced by the countries of the OPEC cartel and Russia. The author examined the next steps undertaken by member nations of the oil association, which were targeted at an increase in the price of oil and at lowering the level of crude oil reserves in the OECD countries. In addition, the process of creating a shale revolution in the United States was outlined, which led to a great level of independence of this country from the supply of energy resources from other parts of the world. The article is an attempt to introduce a wider topic which is the shale revolution in the USA, and its and impact on the global oil market. It is also a starting point for further considerations regarding possible steps of the OPEC cartel arising after expiration of the current agreement.
 • Pozycja
  Media wobec fake newsów – motywy kreowania, przyjmowane postawy, podejmowane działania
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Daniel, Krystian
  The article is devoted to reflection on the attitudes of professional media (especially the news media) towards false information (fake news). The aim of the analysis was to establish the motives behind the creation and dissemination of such information by the media, as well as actions and attitudes adopted after its publication. The findings were presented based on an analysis of various cases of fake news, mainly from the political sphere. The author points out that similar media deal with fake news in a similar way assuming the same actions and attitudes. The way the media behave also shows an instrumental approach to fake news as a means or a tool to achieve a certain goal.