The dependence of gulf countries on hydrocarbons export – a perspective of regional security complex theory

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Dyduch, Joanna
Jarząbek, Jarosław
Skorek, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę zależności państw subregionu Zatoki Perskiej od dochodów z eksportu węglowodorów i analizuje ją z perspektywy teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa (TRKB). Hipoteza badawcza zakłada, że zależność od eksportu węglowodorów jest jednym istotnych czynników pogłębiających dylemat bezpieczeństwa w tym subregionie. Artykuł charakteryzuje główne zależności w obszarze bezpieczeństwa pomiędzy państwami Zatoki Perskiej, analizuje stopień i skutki uzależnienia poszczególnych państw od eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przedstawia działania ich rządy, mające na celu uniknięcie popadnięcia w zależność klątwy surowcowej. Wykorzystywana w artykule TRKB pozwala na ukazanie, w jaki sposób zależność od eksportu gazu i ropy naftowej podsyca regionalne konflikty, utrudnia bliższą współpracę i w ten sposób utrwala nieefektywny i zasobochłonny model gospodarki rozdzielczej, opartej na dochodach zewnętrznych.
Opis
Słowa kluczowe
TRKB , Zatoka Perska , eksport węglowodorów , zależność , dylemat bezpieczeństwa
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(16)/2018, s. 131–143