Blogi bibliotek szkół wyższych jako narzędzie wspomagające kształcenie w zakresie umiejętności informacyjnych: na przykładzie bloga Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Janas, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jednym z ważniejszych zadań współczesnych bibliotek akademickich jest prowadzenie, marginalizowanej przez uczelnie, edukacji w zakresie umiejętności informacyjnych uznanych za kompetencje kluczowe. W artykule podkreślono konieczność dostosowania narzędzi kształcenia do potrzeb i wymagań „pokolenia sieci”. Nowe narzędzia dydaktyczne powinny tworzyć wirtualną przestrzeń kształcenia, która zapewnia interaktywność, dostęp do światowych zasobów informacyjnych i indywidualizację nauki. Dokument przedstawia możliwość zastosowania bloga biblioteki uniwersyteckiej w nieformalnej edukacji w obszarze kompetencji informacyjnych.
Opis
Słowa kluczowe
blogi , edukacja informacyjna , umiejętności komunikacyjne , Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie , biblioteka akademicka
Cytowanie