Ius et Administratio 2/2013

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 9
 • Pozycja
  Zlučovanie a rozdelenie slovenských obcí
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Tekeli, Jozef
  In the conditions of the Slovak Republic, an enactor rates merging and dividing of municipalities as one of the most fundamental possible changes of the municipality area, while their realization is conditioned by strict mechanisms. Merging or dividing of municipalities can be realized only on the basis of a governmental regulation issued on the consent of a concrete municipality and after the district office in the seat of the county, to which the area of the municipality belongs, uttered its attitude. When the municipality agrees, it communicates the opinion of its inhabitans presented in a positive result of a realized municipality referendum. Juridical mode of merging and dividing of Slovak municipalities is determined by the character of Slovak municipality self-government, for which a considerable fragmentation of the municipality self-government is typical. According to the valid legal status both juridical institutions are built on the principle of volunteering, but it has to be stated that in the last years justified requirements for the necessity of involuntary administrative merging of the Slovak municipalities are very often raised while searching for a solution of the problem of the fragmentation of the local self-government. In my opinion the most suitable solution is creating more categories of separate individual municipalities with different levels of adminstrative competence.
 • Pozycja
  Autonomie duńskie na drodze do uzyskania niepodległości
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Szwed, Katarzyna
  Celem niniejszego artykułu jest ukazanie pozycji ustrojowej autonomii duńskich w perspektywie dążeń do uzyskania pełnej niezależności od państwa macierzystego. Autorka przedstawia liczne próby zdefiniowania pojęcia autonomii terytorialnej i określa jej znaczenie w świetle prawa konstytucyjnego. Artykuł zawiera analizę historycznych, gospodarczych i politycznych uwarunkowań, które zdeterminowały obecny status prawny omawianych autonomii i ich relacje z Królestwem Danii. Analiza ta pozwala na sformułowanie konkluzji, że najbliższe lata mogą być kluczowe dla rozstrzygnięcia politycznej przyszłości Wysp Owczych i Grenlandii. Kwestią otwartą pozostaje to, czy dołączą one do grona państw niepodległych, zachowają dotychczasowy status w ramach Królestwa Danii, czy zacieśnią stosunki z Unią Europejską.
 • Pozycja
  Zasada formalizmu a komunikacja na sali rozpraw. W dążeniu do dyskursu sądowego
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Mordel, Anna
  Sytuacja komunikacyjna, która ma miejsce na sali rozpraw, determinowana jest w dużym stopniu przez procedurę. Opracowanie podejmuje kwestię stopnia sformalizowania zasad postępowania sądowego i jego wpływu na dyskurs sądowy. Punktem wyjścia rozważań stała się rozprawa sądowa w polskim procesie cywilnym. Proces cywilny jest unormowanym przez prawo przebiegiem życiowym, w którym decyduje żywe słowo wypowiedziane na rozprawie. Dlatego też, tak ważne jest nadanie mu odpowiednich ram poprzez rozsądne rozwiązania prawne. Procedura ogranicza liczbę rozwiązań dyskursu na sali sądowej, ale dzięki ramom, które kształtuje, pozwala dyskurs ten osiągnąć. Poprzez zdeterminowanie – zgodnie z zasadą formalizmu postępowania – czynności procesowych pod względem formy, miejsca i czasu ich wystąpienia, możliwym staje się urzeczywistniane prawa do rzetelnego procesu. Jest więc sporym wyzwaniem dla ustawodawcy stworzenie i ciągłe doskonalenie procedury, która gwarantowałaby racjonalną komunikację na sali rozpraw, umożliwiającą osiągnięcie dyskursu sądowego.
 • Pozycja
  The Status of the International Treaties of Human Rights in the Brazilian Constitutional System
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Khamis, Renato Braz Mehanna
  The objective of this paper is to present the problem of the status of the international treaties on human rights in the Brazilian constitutional system, especially after the advent of the amendment 45 in the Constitution. To accomplish this objective the Author analyzes international treaties – first their concept, then their classification, afterwards the procedure of their approval (internal and external), as well as their normative status at last. After that he checks the differences between regular international treaties and those which subject is human rights. When he reaches that point he analyzes the problem of qualifying their normative status before the amendment of the Brazilian Constitution number 45 was introduced, which means if they had had supra constitutional status, constitutional status, supra legal but under constitutional status, or the same status as the law. Finally, he analyzes the problem of the normative status of the human rights treaties after the amendment number 45 came into force, paying special attention to the theories which attribute them constitutional status and their arguments. In the end he presents his personal opinion on this problem.