The Status of the International Treaties of Human Rights in the Brazilian Constitutional System

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Khamis, Renato Braz Mehanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The objective of this paper is to present the problem of the status of the international treaties on human rights in the Brazilian constitutional system, especially after the advent of the amendment 45 in the Constitution. To accomplish this objective the Author analyzes international treaties – first their concept, then their classification, afterwards the procedure of their approval (internal and external), as well as their normative status at last. After that he checks the differences between regular international treaties and those which subject is human rights. When he reaches that point he analyzes the problem of qualifying their normative status before the amendment of the Brazilian Constitution number 45 was introduced, which means if they had had supra constitutional status, constitutional status, supra legal but under constitutional status, or the same status as the law. Finally, he analyzes the problem of the normative status of the human rights treaties after the amendment number 45 came into force, paying special attention to the theories which attribute them constitutional status and their arguments. In the end he presents his personal opinion on this problem.
Celem opracowania jest przedstawienie problemu statusu umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka w brazylijskim systemie konstytucyjnym, szczególnie po wprowadzeniu poprawki nr 45 do Konstytucji. W tym celu Autor dokonuje analizy umów międzynarodowych – ich pojęcia, klasyfikacji, procedury wprowadzenia (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz ich statusu normatywnego. Następnie Autor rozważa różnicę pomiędzy zwykłymi umowami międzynarodowymi a tymi, których przedmiotem regulacji są prawa człowieka. Później Autor analizuje kwestię ich usytuowania w hierarchii aktów prawnych przed wprowadzeniem poprawki 45 do brazylijskiej Konstytucji, tj. czy posiadały one rangę wyższą niż konstytucja, status konstytucyjny, ponadustawowy, ale niższy od konstytucji czy równy ustawie. Ostatecznie Autor dokonuje analizy rangi umów dotyczących praw człowieka w hierarchii aktów prawnych po wprowadzeniu poprawki nr 45, ze szczególnym uwzględnieniem teorii, które przyznają im rangę konstytucyjną oraz ich argumentacji. Na koniec Autor przedstawia własne stanowisko w tej materii.
Opis
Słowa kluczowe
international treaties , umowy i traktaty międzynarodowe , human rights , Brazilian Constitution , normative status qualification , human rights treaties , prawa człowieka , brazylijska konstytucja , kwalifikacja statusu normatywnego , traktaty o prawach człowieka
Cytowanie