Autonomie duńskie na drodze do uzyskania niepodległości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Szwed, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie pozycji ustrojowej autonomii duńskich w perspektywie dążeń do uzyskania pełnej niezależności od państwa macierzystego. Autorka przedstawia liczne próby zdefiniowania pojęcia autonomii terytorialnej i określa jej znaczenie w świetle prawa konstytucyjnego. Artykuł zawiera analizę historycznych, gospodarczych i politycznych uwarunkowań, które zdeterminowały obecny status prawny omawianych autonomii i ich relacje z Królestwem Danii. Analiza ta pozwala na sformułowanie konkluzji, że najbliższe lata mogą być kluczowe dla rozstrzygnięcia politycznej przyszłości Wysp Owczych i Grenlandii. Kwestią otwartą pozostaje to, czy dołączą one do grona państw niepodległych, zachowają dotychczasowy status w ramach Królestwa Danii, czy zacieśnią stosunki z Unią Europejską.
The aim of the paper is to present the legal and political status of the Danish autonomies in the perspective of their aspiration to gain independence from Denmark. The Author presents a number of attempts to define the idea of territorial autonomy and determines its meaning in the light of constitutional law. The article contains a historical, economic and political analysis of conditioning, which have affected present legal status of the Danish autonomies and their relations with the Kingdom of Denmark. This analysis allows to formulate a conclusion that the immediate future will be essential for settling the problem of political prospect of both Faroe Islands and Greenland. It remains an open question whether they will join a circle of independent states, or preserve their current legal status within the Kingdom of Denmark, or cooperate more closely with the European Union.
Opis
Słowa kluczowe
Wyspy Owcze , Faroe Islands , Grenlandia , konstytucjonalizm nordycki , autonomie duńskie , Greenland , Danish autonomous territory , Nordic constitutionalism
Cytowanie