Doktoraty (KNH) / Doctoral Theses (CoH)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 151
 • Pozycja
  Grafika proceduralna jako model subiektywnych obrazów świata
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-01-12) Revický Ondrej
  Celem niniejszej rozprawy jest omówienie oraz praktyczne zastosowanie proceduralizacji w tworzeniu warstwy przedstawieniowej obrazu graficznego w sztuce generatywnej. Wnioski z badań wykorzystane są do budowania modelu subiektywnego doświadczania świata oraz podważania utrwalonych przekonań o nim. Praca stanowi zapis działań graficznych będących wynikiem badań przeprowadzonych wokół tego tematu. Część praktyczna zawiera zestaw prac generatywnych wykonanych za pomocą przygotowanych do tego celu matryc wirtualnych – metamatryc, oraz interaktywną instalację pozwalającą doświadczyć odbiorcy potencjału, a także efemeryczności obranego podejścia. Część tekstowa opisuje zalety proceduralizacji, jak i możliwości jej wykorzystania. Przedstawia specyfikę relacji matrycy oraz odbitki graficznej w działaniach generatywnych i zwraca uwagę na zachodzący proces jej redefinicji. Analizuje potencjał wykorzystania przypadku w procesie kreatywnym, jak i oddawania części autonomii mechanizmowi twórczemu. Rozpatruje kilka podejść do wersyjności oraz wariantowości. Omawia szczególną możliwość swobodnego doboru materii wizualnej w sztuce cyfrowej, również przytacza przykłady zapożyczeń materii wizualnej w grafice warsztatowej. Analizuje ziarno powstające w technice akwatinty sypanej przez szablon oraz przedstawia proces tworzenia jego cyfrowego odpowiednika.
 • Pozycja
  Szachy kobiet w Polsce w latach 1945-1989
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-02-08) GAJEWSKI JACEK
  Głównym celem pracy doktorskiej było przedstawienie rozwoju szachów kobiet w Polsce w latach 1945-1989. Natomiast celem poznawczym była wszechstronna charakterystyka szachów w Polsce i określenie stałych trendów kształtujących się w rywalizacji sportowej w oparciu o analizę współzawodnictwa sportowego. Główną metodą badawczą przyjętą w celu wszechstronnej charakterystyki szachów jako dyscypliny sportowej wybrano metodę monograficzną. Dodatkowo posłużono się metodą krytycznej analizy materiałów źródłowych, która została wykorzystana do omówienia genezy szachów na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem szachów kobiet. Aż cztery polskie szachistki, z analizowanego w niniejszym opracowaniu okresu, uzyskały tytuł arcymistrzyni. Sukcesy jakie odnosiły polskie szachistki również na arenie międzynarodowej bez wątpienia przekładały się na zwiększające się zainteresowanie grą królewską w naszym kraju. I pomimo utrzymującej się przewadze liczebnej mężczyzn zrzeszonych w klubach szachowych to właśnie panie odnosiły większe sukcesy. Należy podkreślić, że reprezentacje kobiet były klasyfikowane wyżej niż reprezentacje mężczyzn podczas olimpiad szachowych. Po II wojnie światowej reprezentacja mężczyzn tylko cztery razy znalazła się w pierwszej dziesiątce. Natomiast paniom ta sztuka udała się aż osiem razy. Przy czym najlepszy wynik panów klasyfikował ich na siódmej pozycji. Panie swój najlepszy wynik osiągnęły w 1980 roku zdobywając brązowy medal, a rok później zajęły miejsce tuż za podium. Z przeprowadzonych badań wynika, że II wojna światowa wyrządziła nieodwracalne szkody również w życiu szachowym Polski. Jednak dzięki wieloletniej tradycji oraz determinacji działaczy Polskiego Związku Szachowego podejmowano działania mające na celu odbudowę polskiej potęgi szachowej. Za jeden z najważniejszych czynników wpływających na rozwój zainteresowania królewską grą wśród kobiet było rozporządzenie wymuszające na klubach szachowych posiadania wśród swoich członków przynajmniej jednej kobiety.
 • Pozycja
  Imagining the Anthropocene Future: Body and Environment in Speculative Fiction of Selected North American Indigenous Female Writers
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-02-08) Wieczorek Paula
  Głównym celem rozprawy było zwrócenie uwagi na sposób, w jaki współczesne północnoamerykańskie pisarki pochodzenia indiańskiego przedstawiają w swojej prozie spekulatywnej przyszłość i zagrożenia, jakie niesie ze sobą ludzka działalność w epoce Antropocenu. W rozprawie przeanalizowano powieści z gatunków, dla których charakterystyczne jest przedstawienie wizji przyszłości, mieszczących się w gatunku określanym jako proza spekulatywna. Materiał do analizy stanowią: Moons of Palmares (1997) i Resistance (2013) autorstwa Zainab Amadahy, Trail of Lightning (2018) autorstwa Rebecci Roanhorse, Oracles (2004) Melissy Tantaquidgeon Zobel, The Marrow Thieves (2017) Cherie Dimaline i Future Home of the Living God (2017) autorstwa Louise Erdrich. W rozprawie zbadano sposób, w jaki wybrane pisarki kwestionują w swoich powieściach dualistyczne myślenie i związaną z nim opozycję natura-kultura. W centrum zainteresowania postawiono sposoby przedstawiania świata poza-ludzkiego oraz kobiecego ciała, a także sposób, w jaki wybrane pisarki przedstawiają relację między kobietami, a światem poza-ludzkim. W dysertacji opisano, w jaki sposób wybrane autorki zestawiają zachodnie nauki z naukami rdzennych Amerykanów i omówiono sposób, w jaki autorki reprezentują ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju.
 • Pozycja
  Twórcze metody rekonstrukcji. Tekst literacki tworzywem multimedialnego przekazu.
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-01-09) Niwelińska Karolina
  Do rozważań na temat inspiracji tekstem literackim w realizacji dzieła multimedialnego wybrałam powieść Toma McCarthy’ego pt. „Resztki”. Wśród repetycji, analogii i aluzji autora śledzimy działania bohatera z amnezją; jego próby odnalezienia autentyczności i zapanowania nad życiem. Te wątki stały się podstawą mojej analizy poszczególnych warstw powieści. Utożsamiam się z bohaterem poprzez podobieństwo wydarzeń życiowych i ich następstw, niemożliwości panowania nad ciałem, funkcjonowania ludzkiego mózgu oraz inspiracji teoriami naukowymi. Poświęcam uwagę konstrukcji książki, obfitującej w opisy detali, by zasugerować niepewność bohatera i odwołania do jego niepamięci. Odwołuję się do eksperymentów językowych. Opisuję działania artystyczno-literackie Franciszki i Stefana Themersonów oraz Georges’a Pereca. Są one kluczowe w rozwikłaniu wielowarstwowej struktury dzieła literackiego — jego obrazowości oraz jego intermedialności. Omawiam klasyczne media analogowe oraz technologie mediów cyfrowych. Dokonuję przewartościowania znanych narzędzi oraz przedstawiam nieoczywiste podejście w procesie twórczym. Rozwijam ideę nieskończonych możliwości — iteracji —elementu budowy tekstu McCarthy’ego i mojej instalacji interaktywnej, która dzięki zastosowanym metodom i regułom umożliwia odbiorcy wpływanie na warstwy wizualne obrazu. Moja realizacja może stanowić studium procesów psychologicznych dochodzenia do normalności po destabilizacji życiowej; staje się ponadindywidualną introspekcją, wglądem w poszczególne stany umysłu na kolejnych etapach normalizacji życiowej.
 • Pozycja
  Filozoficzna analiza coachingu jako sposobu transformacji „Ja”
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-12-21) Styliński Hubert
  Coaching na tle innych metod rozwoju osobistego jest w gruncie rzeczy młodą, ale bardzo popularną formą treningu pomagającego w rozwoju osoby (czasem grupy, na przykład pracowników jednej firmy), w kształtowaniu własnego Ja. Coaching ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników; wynika to między innymi z faktu, iż nie jest w pełni ukształtowaną dyscypliną. A ponieważ coaching jest przedmiotem zainteresowania coraz większej grupy ludzi, w rozwijaniu tej metody uczestniczą również osoby, które nie posiadają odpowiedniego przygotowania merytorycznego, co ma ten skutek, że nie wszyscy „coachowie” są odpowiednio przygotowani do wykonywania swego zawodu - pomocy ludziom w rozwiązaniu ich problemów, wynikających z aktywności osobistej i zawodowej. Rozwijaniem i analizą coachingu zajmuje się jednak wiele ośrodków stricte naukowych, reprezentujących zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne, co przyczynia się ostatecznie do teoretycznego i praktycznego wzbogacenia tej dyscypliny i stopniowego eliminowania z niej wiedzy potocznej oraz elementów pseudo-naukowych. Wypracowane na gruncie nauk społecznych i humanistycznych, takich jak psychologia, socjologia, filozofia, teorie osobowości, zachowań społecznych, wartości, przeniesione na grunt coachingu - mogą stać się wsparciem dla osób szukających skutecznej metody działania i rozwoju, a także szukających nowego podejścia do nieustannie powracających problemów. Coach pracujący taką metodą pomaga coachee stymulować zmiany, podejmować nowe inicjatywy, klarować cele, a także uświadamiać niepożądane automatyzmy.