Ius et Administratio 1-4 (43) 2019-2020

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Fałszerstwo dokumentów podróży – skala, charakter i zapobieganie zjawisku w działaniach Unii Europejskiej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Semków, Dorota
  Celem głównym podjętych w artykule rozważań jest ukazanie problematyki fałszerstwa materialnego dokumentów podróży jako nader często występujących form nielegalnego przekraczania granic zewnętrznych Unii Europejskiej. W opracowaniu przedstawiona została skala i charakter posługiwania się fałszywymi dokumentami podróży. Analizie poddano procedery występujące w latach 2015–2018. Unijne dokumenty podróży cieszą się dużym zainteresowaniem wśród oszustów. Co najmniej trzy czwarte fałszywych dokumentów, które wykryte zostały na granicach zewnętrznych, jak również na obszarze bez kontroli na granicach wewnętrznych, to podróbki dokumentów wydawanych zarówno przez państwa członkowskie Unii Europejskie oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen. Przeprowadzone w oparciu o dane Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) badania pozwoliły stwierdzić, iż wprowadzanie bardziej wyrafinowanych zabezpieczeń, metod produkcji i systemów kontroli dokumentów utrudnia dokonanie fałszu materialnego dokumentu. Efektem tego jest coraz mniejsza liczba fałszerstw tradycyjnych, które polegają na przerobieniu bądź podrobieniu danego dokumentu oraz coraz większa skala innego rodzajów procederów, w ramach których jako narzędzie wykorzystywane są dokumenty podróży, czego przykład stanowi kradzież tożsamości. Zamierzeniem autorki niniejszego opracowania było ponadto przedstawienie wybranych form zapobiegania fałszerstwom dokumentów podróży, jakie podejmowane są przez UE. W tym celu dokonano analizy postanowień przyjętego w 2016 tzw. Planu działania na rzecz wzmocnienia europejskiej reakcji na przestępstwa przeciwko wierzytelności dokumentów.
 • Pozycja
  Teleworking in the context of the COVID-19 pandemic
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Malița, Daria-Ștefania
  The COVID-19 pandemic has brought with it a phenomenon that had not been experienced before, namely social distancing. With the restrictions imposed by the authorities regarding free movement, a large part of companies and public institutions have had to quickly rethink their operational models and turn to telework. Thus, teleworking has become widespread and has become a safeguard tool for both employees and employers. In this article, I aim to analyze a series of aspects regarding teleworking, its regulation, the differences between teleworking and working from home, the rights and obligations of the parties, the support measures for employees and employers, the advantages and disadvantages of remote work, but also the practical trends in other states about the application of telework.
 • Pozycja
  Obligatory contributions made by employers to the State Fund for the Rehabilitation of Disabled People as financial and legal incentives
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Majka, Paweł; Rydzewska, Małgorzata
  The paper analyzed legal regulations concerning obligatory payments made by employers to the State Fund for the Rehabilitation of Disabled Persons which serve the purposes related to the rehabilitation of disabled people. These goals are pursued in various ways. In the first place, the obligation to pay is to motivate employers to employ as many disabled people as possible. The implementation of the goals related to the rehabilitation of disabled persons is also to be achieved by introducing the obligation to make payments in a situation where the employer commits behavior that is negatively assessed from the point of view of the statute. In connection with the obligatory contributions, there is a doubt about their legal nature, including the legitimacy of treating them as an element of the financial and legal incentives system. The authors stated that by introducing new legislative solutions in the field of supporting the employment of disabled people, the legislator does not maintain the coherence of legal solutions.
 • Pozycja
  The Genesis of logic – Antiquity
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Kułak, Izabela; Bajda, Karol
  Logic is one of the oldest sciences. The study of its origin is not only extremely interesting, but also important in the context of understanding its essence. Logic as a science arose in antiquity. Famous representatives of those times considered logic, pointing to its great importance and the ability to apply. Aristotle is considered to be the creator of logic as a scientific discipline. However, even before the activity of the Stagirite, other philosophers also dealt with logic. In this article, it was decided to present the history of logic, covering the epoch of antiquity. The basic merits of individual representatives of this period were discussed, taking into account their deliberations on logic. The authors of the study do not, however, pretend to comprehensively present the views of ancient thinkers. It is not easy to describe in detail the positions and reflections on the logic of individual representatives of the antiquity in one article. Due to the limited framework of the study, the article briefly discusses the indicated topics.