Słowo. Studia językoznawcze

Rzeszowskie środowisko językoznawcze, skupione wokół Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, przeżywa ostatnio rozwój. Ukazują się różnego typu publikacje tworzone przez rzeszowskich językoznawców polonistów, germanistów, rusycystów i anglistów. Są to monografie, tomy zbiorowe, materiały pokonferencyjne czy pojedyncze artykuły. Prężnie rozwijają się lingwistyczne studia doktoranckie. Aby nadać jeszcze większą rangę tym badaniom, aby zintegrować środowisko i upowszechnić wyniki naszych prac, także badaczy początkujących, postanowiliśmy stworzyć czasopismo językoznawcze, ukazujące się co rok, które będzie wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski. Nasz rocznik przeznaczony jest dla badań z różnych filologii. W periodyku tym będą publikowane, po pierwsze, artykuły doświadczonych badaczy zarówno ze środowiska rzeszowskiego, jak i z innych ośrodków naukowych w Polsce, a po wtóre - chcemy dać możliwość przedstawienia wyników badań adeptom nauki, zwłaszcza doktorantom. Jest to rocznik otwarty na dyskusję naukową. Pragniemy, aby znaczącym działem naszego pisma były recenzje ważnych publikacji polskich i obcych. Tytuł nowego pisma "Słowo. Studia językoznawcze" nawiązuje do najbardziej oczywistego i nośnego elementu każdego języka, jakim jest właśnie słowo, wyraz, leksem. Słowo jest dla każdego użytkownika języka podstawową rzeczywistością, tym bardziej oczywistym znakiem, a badanie słowa, jego znaczeń, powiązań z innymi słowami jest pierwszą powinnością językoznawcy. Słowo jest językowym i społecznym działaniem, buduje kulturę wspólnoty, przekazuje wiedzę, umożliwia komunikację między osobami i grupami, tworzy solidarność i spaja wspólnotę. Słowo jest wielką wartością i służy do przekazywania wartości. Może też być przedmiotem manipulacji i dominacji nad człowiekiem. O tych wszystkich zjawiskach chcemy pisać. Mamy nadzieję, że te wszystkie aspekty słowa znajdą tu swoją refleksję badawczą. Ufamy, że nasze pismo przyczyni się choć w części do rozwoju polskich badań językoznawczych. prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Przeglądaj