Wolontariusz- streetworker wobec problemów osób bezdomnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Szluz, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Prešovská univerzita, Prešov
Abstrakt
Bezdomność jest jednym z trudniejszych do zbadania i rozwiązania problemów społecznych. Wspomniana trudność wynika z jednej strony z kosztowności badań, wiąże się z niebezpieczeństwem, na które naraża się badacz. Z drugiej strony kumulowanie się różnych przyczyn, złożoność sytuacji osoby bezdomnej powoduje, że nie zawsze korzysta ona z pomocy instytucji. W zasadzie ciągle część osób przebywa poza miejscami, tzw. mieszkalnymi. Działalność pomocowa wobec tych osób wymaga podejmowania długotrwałych, wieloaspektowych oddziaływań. W odniesieniu do osób wzbraniających się przed przebywaniem w placówce jest ona szczególnie skomplikowana. Okazuje się, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest, stosunkowo mało jeszcze rozpowszechniona w Polsce, praca streetworkerów (pracowników etatowych, bądź wolontariuszy). W związku z powyższym niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu streetworkingu, który jest stosowany m.in. w pracy socjalnej z osobami bezdomnymi.
Opis
-
Słowa kluczowe
sociology , volunteer , streetworker , homelessness
Cytowanie
Szluz B., Wolontariusz – streetworker wobec problemów osób bezdomnych [w:] Fenomén dobrovol’níctva v sociálnych službách, red. T. Matulayová, Wydaw. Prešovská univerzita, Prešov 2011, s. 75–85.