When “a Pastoral Romance” Becomes “a Classic Love Story”: Thomas Vinterberg and David Nicholls’ 2015 Adaptation of Thomas Hardy’s “Far from the Madding Crowd”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Rokosz-Piejko, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article discusses the 2015 adaptation of Thomas Hardy’s 1874 novel “Far from the Madding” Crowd in the context of earlier adaptations of Hardy’s texts. It focuses on the modifications introduced in the adaptation process, especially those concerning the female protagonist, Bathsheba Everdeen, aimed at making her more “modern” and balancing her independence,unusual for the 19th century, with the adaptors’ urge to make her the heroine of a romantic love story, which in Thomas Vinterberg’s film surprisingly comes to the foreground.
Artykuł stanowi omówienie najnowszej adaptacji filmowej powieści „Z dala od zgiełku” Thomasa Hardy’ego, wydanej w 1874 r., w kontekście wcześniejszych adaptacji filmowych powieści tego autora. Przedmiotem analizy są przede wszystkim modyfikacje wprowadzone w procesie adaptacji, a w szczególności te, które dotyczą postaci głównej bohaterki. W filmie z 2015 r., do którego scenariusz napisał David Nicholls, a który wyreżyserował Thomas Vinterberg, postać Bathsheby Everdeen uwspółcześniono, tak by była ona bardziej wiarygodną i ciekawszą dla współczesnego odbiorcy, a fabułę filmu skonstruowano w taki sposób, by bez modyfikacji głównych wydarzeń jej motywem przewodnim stała się historia miłosna, która w powieści Hardy’ego (tudzież we wcześniejszych jej adaptacjach) nie jest tak oczywista. Artykuł omawia sposoby, w jaki cele te osiągnięto.
Opis
Słowa kluczowe
adaptation , Thomas Hardy , Victorian novel , Thomas Vinterberg , adaptacja , powieść wiktoriańska
Cytowanie
Tematy i Konteksty 10(15) 2020, s. 483–494