Wybrane współczesne zagrożenia dla edukacji w aspekcie psychologicznym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Englert-Bator, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł jest próbą wglądu w niektóre współczesne zagrożenia, które mogą utrudniać proces edukacji: nieuczciwość akademicką, prokrastynację, wielozadaniowość. Autorka opisuje te zjawiska i towarzyszące im trudności oraz analizuje konsekwencje dla uczącej się młodzieży.
This article reviews contemporary phenomena that pose threats to effective education: academic disintegrity, academic procrastination, multitasking. The author makes a brief description of these phenomena and difficulties that might be associated with them and shows negative consequences for the learning youth.
Opis
Słowa kluczowe
zagrożenia w edukacji , prokrastynacja , nieuczciwość akademicka , wielozadaniowość , Threats in education , academic dishonesty , academic procrastination , multitasking
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 84–90