Trójskładnikowa koncepcja postawy człowieka wobec wykorzystywania e-learningu w procesie kształcenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Tuczyński, Krystian
Walat, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Treść opracowania w głównej mierze została ukierunkowana na określenie trójskładnikowej koncepcji postawy, której poszczególne komponenty stanowią integralną część życia człowieka. Za pośrednictwem każdego z omówionych w artykule komponentów dokonać można szczegółowej analizy postawy wobec wykorzystywania e-learningu w procesie kształcenia.
The content of the publication is mainly aimed at defining a three-component concept of attitude, whose individual components are an integral part of human life. Through each of the components discussed in the article, a detailed analysis of the attitude towards the use of e-learning in the educational process can be made.
Opis
Słowa kluczowe
postawa , komponenty postaw , e-learning , proces kształcenia , attitude , components of attitudes , e-learning , education process
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 209–214