Sposób żywienia dzieci w pierwszym roku życia, a ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku przedszkolnym

Abstrakt
Prowadzone na całym świecie badania, obszerne metaanalizy, zwracają uwagę na rolę czynników środowiskowych w patogenezie cukrzycy typu 1, w tym na sposób żywienia dzieci we wczesnych latach życia i na czynniki okołoporodowe W związku z powyższym celem podjętych badań była: 1. Ocena BMI matek przed ciążą i w czasie ciąży na ryzyko wystąpiena cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku przedszkolnym. 2. Analiza czynników związanych z ciążą i okresem okołoporodowym na ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1. 3. Ocena sposobu żywienia dzieci w okresie niemowlęcym na ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1. 4. Ocena wpływu sposobu żywienia dzieci w pierwszym roku życia na nawyki żywieniowe u dzieci z cukrzycą typu 1 i u dzieci zdrowych. 5. Analiza sposobu żywienia dzieci w pierwszym roku życia na stopień wyrównania cukrzycy typu 1. Zaobserwowano wpływ czynników okołoporodowych na ryzyko wystąpienia cukrzycy w wieku przedszkolnym. Intensywność środowiskowych czynników ryzyka koreluje w mniejszym lub większym stopniu z zapadalnością na cukrzycę typu 1.
Studies conducted around the world and extensive metaanalyses highlight the role of environmental factors in the pathogenesis of type 1 diabetes, including the diet of early-years children and perinatal factors. In line with the above, the goal of the present study is to: 1. estimate the effect of maternal BMI before and during pregnancy on the risk of developing type 1 diabetes in early-years children; 2. analyse factors related to pregnancy and perinatal factors affecting the risk of developing type 1 diabetes; 3. estimate the effect of diet during infancy on the risk of developing type 1 diabetes; 4. estimate the effect of diet in the first year of life on eating habits in children with type 1 diabetes and in healthy children; 5. analyse the effect of diet in the first year of life on management of type 1 diabetes. There is a noticeable effect of perinatal factors in the risk ofdeveloping diabetes in early years. Environmental factors correlatewith the incidence of type 1 diabetes with varied effect size.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Artur Mazur - 166 s.
Słowa kluczowe
cukrzyca typ 1 , żywienie dzieci , nawyki żywieniowe , karmienie piersią , type 1 diabetes , children's nutrition , eating habits , breastfeeding
Cytowanie