Zakres orzekania Sądu Najwyższego rozpatrującego przekazane przez sąd odwoławczy zagadnienie prawne w sprawie karnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Klejnowska, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy rozstrzygania przez Sąd Najwyższy zagadnienia prawnego, z którym występuje do niego sąd odwoławczy, jeśli wymagana jest zasadnicza wykładnia ustawy. Zaprezentowano w nim formę kierowanego zagadnienia prawnego oraz tryb jego rozpoznawania i orzekania o nim. Zasadnicza teza zawarta w uchwale Sądu Najwyższego po rozpoznaniu zagadnienia prawnego musi jednoznacznie i bezpośrednio nawiązywać do zagadnienia przedstawionego przez sąd odwoławczy oraz do realiów rozpatrywanej konkretnej sprawy karnej.
This article shows the procedure and decisions of the Supreme Court concerning legal matters which are presented by courts of appeal in criminal cases. The Supreme Court gives interpretation of the law in the most difficult legal matters in exact criminal cases which appear in courts of appeal.
Opis
Słowa kluczowe
Sąd Najwyższy , The Supreme Court , sąd odwoławczy , zagadnienie prawne , a legal matter , a court of appeal
Cytowanie