„Wojna polsko-ruska pod flagą…” zielono-biało-czerwoną

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Wyrembelski, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article “Polish-Russian War under”… green-white-red flag is devoted to the analysis of the Italian translation of Dorota Masłowska’s first novel. The author of the essay concentrates mainly on translator’s lexical choices, as well as briefly overviews selected efforts made by the translator. The article does not pretend to be a complete characteristic of the translation but is rather an attempt to partly answer the question of how much of this “artistically broken Polish” novel remains in the Italian version.
Opis
Słowa kluczowe
false perspective , „artistically broken Polish” , translator’s efforts , saved in translation , humour , features of Masłowska’s style , translation of cultural realities , intertextual traps , błędna perspektywa , „artystycznie popsuta polszczyzna” , zabiegi stosowane przez tłumacza , ocalone w przekładzie , humor , cechy stylu Doroty Masłowskiej , przekład realiów kulturowych , pułapki intertekstualne
Cytowanie
Tematy i Konteksty 10(15) 2020, s. 160–175