Ewolucja problematyki badań Pana doktora Antoniego Zająca (w dniu nadania Jego imienia Pracowni Dydaktyki Ogólnej)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Furmanek, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiona została droga rozwoju naukowego i praktycznej działalności dydaktycznej dr. A. Zająca, którego imieniem w dniu 14 marca nazwano Pracownię Dydaktyki Ogólnej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
The article presents the way of scientific and practical teaching activities Ph. D A. Zając, whose name on March 14 called of General Teaching Laboratory at the Faculty of Education at the University of Rzeszow.
Opis
Słowa kluczowe
techniczne środki kształcenia , dydaktyka szkoły wyższej , przemiany oświaty , technical means of education , teaching in higher college , the transformation of education
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 17–24