Udeľovanie absolutória členom štatutárnych orgánov obchodných spoločností

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Tekeliová, Martina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji UR
Abstrakt
The liability of members of the Board, as a legal institute, has a separate place in general liability. It has a specific nature, which is the possibility to give the absolutorium of liability. The expression „absolutorium“ does not have a legal definition. However we can explain this expression as a complete or partial exemption from liability. Absolutorium is associated with the professional care, which result from law, for the members of the Board. At present we can see many cases, in which absolutorium is awarded to the members of the Board. Therefore it is important to know the legal conditios for awarding it.
Odpowiedzialność członków zarządu jako instytucja prawna zajmuje swoje szczególne miejsce w rozważaniach nad odpowiedzialnością w ogóle. Ma specyficzny charakter, polegajacy na możłwiośći udzielenia absolutorium od odpowiedzialności. Termin „absolutorium“ nie posiada definicji prawnej. Niemniej jednak, można go zdefiniować jako całkowite lub częściowe zwolnienie od odpowiedzialności. Absolutorium ma związek z odpowiedzialnością zawodową członków zarządu, wynikajacą z prawa. Obecnie występuje wiele przypadków, w których członkom zarządu udzielane jest absolutorium, dlatego istotne są warunki prawne udzielania absolutorium.
Opis
Słowa kluczowe
absolutorium , członkowie zarządu , odpowiedzialność , całkowite lub częściowe zwolnienie z odpowiedzialności , odpowiedzialność zawodowa , members of the Board , liability , complete or partial exemption from liability , proffesional care
Cytowanie