Skuteczność oprogramowania AR w nauczaniu chemii – sprawozdanie z badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Warchoł, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności oprogramowania wykorzystującego rozszerzoną rzeczywistość, które prowadzone były w ramach warsztatów interaktywnych. Analizowane zagadnienia pokazuję wartość, jaką stanowi wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji.
Article presents the results of software testing using extended reality, which were conducted in interactive workshops. The analyzed issues show the value of using modern technologies in education.
Opis
Artykuł powstał dzięki współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Pracowni Lifelong Learning.
Słowa kluczowe
edukacja , rozszerzona rzeczywistość , badania , uczenie się , warsztaty interaktywne , education , augmented reality , research , learn , interactive workshops
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 347–352