Analiza zdawalności egzaminów ECDL oraz identyfikacja obszarów wiedzy stwarzających problemy egzaminowanym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Hall, Ryszard
Hall, Hanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przeanalizowano wyniki egzaminów ECDL przeprowadzone przez jednego z autorów w okresie od lipca 2007 roku do czerwca 2009 roku. W efekcie zidentyfikowano obszary wiedzy, które częściej stwarzają problemy egzaminowanym. Dodatkowo dokonano oceny zgodności sylabusa z tematyką pytań egzaminacyjnych wskazując na dostrzeżone błędy.
The article examines the results of the ECDL exams conducted by the authors in the period from July 2007 to June 2009. As a result, identified areas of knowledge, which often create problems takers. In addition, an assessment of compliance with the subject syllabus exam questions, pointing to perceived errors.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 64–80