Przygotowanie zawodowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z punktu widzenia nowoczesnej szkoły – propozycja metodologii badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Sereda, Andżelika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł zawiera charakterystykę zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o literaturę przedmiotu oraz propozycję metodologii badań przygotowania do wykonywania tego zawodowego.
Thisarticlepresents the characteristics of the teachingprofession of earlychildhoodeducationbased on the literature of the subject and the methodologyproposal for the study of training for performing thisvocational.
Opis
Artykuł powstał pod kierunkiem opiekuna Koła Naukowego „Edukacja bez granic”, dr. hab. prof. UR W. Walata.
Słowa kluczowe
nauczyciel , przygotowanie zawodowe , edukacja wczesnoszkolna , teacher , vocational preparation , early school education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 541–545