Środowisko przyrodnicze a planowanie przestrzenne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Rogatka, Krzysztof
Środa-Murawska, Stefania
Biegańska, Jadwiga
Grzelak-Kostulska, Elżbieta
Chodkowska-Miszczuk, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena procesu planistycznego w kontekście kwestii związanych ze środowiskiem przyrodniczym. Środowisko przyrodnicze jest z jednej strony istotnym elementem umożliwiającym rozwój społeczno-gospodarczy sensu largo, a z drugiej strony wpływa ono znacząco na jakość życia mieszkańców, w sposób oczywisty podnosząc jej poziom. Dlatego też właściwe kształtowanie środowiska jest szczególnie istotne i powinno być kluczowym elementem prowadzonej przez władze polityki miejskiej. Ponadto idea dbałości o środowisko, zgodna jest z założeniami rozwoju zrównoważonego (sustainable development) oraz z popularnymi trendami, które zachęcają do kształtowania miast w typie eko i generalnie do prowadzenia eko-życia.
The paper aims at analyzing and evaluating the process of spatial planning in the context of issues related to natural environment. The natural environment is, on the one hand, significant element enabling socio-economic development, on the other hand, it has impact on the quality of life of inhabitants, clearly increasing its level. Therefore, the proper planning of natural environment is extremely important and it should be crucial element of urban policy created by authorities. What is more, the idea of taking care of natural environment is coherent with the objectives of sustainable development and with generally popular trends which encourage to form eco-cities and to conduct eco-life.
Opis
Słowa kluczowe
środowisko przyrodnicze , planowanie przestrzenne , rozwój zrównoważony , miasto , natural environment , spatial planning , sustainable development , city
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 302-312