Kompetencje komunikacyjne jako komponent kompetencji społecznych nauczycieli akademickich – założenia do badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Warzocha, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące kompetencji społecznych nauczycieli akademickich związanych z komunikowaniem się przy wykorzystaniu technologii informacyjnych. W artykule dokonano określenia cech będących wskaźnikami narzędzia badawczego, jakim jest Q-test wykorzystany w przygotowaniu pracy doktorskiej.
The article presents a number of issues concerning social skills of academics related to communicating by means of state-of-the-art technology has been put forward. The article includes features that are indicators of a research tool used in my Ph.D. dissertation.
Opis
Temat zrealizowano w ramach badań statutowych Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Słowa kluczowe
nauczyciel akademicki , kompetencje , kompetencje społeczne , Q-test , komunikacja , academic teacher , skills , social skills , communication
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 70–75