Russia’s war crimes: justice and responsibility

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Khmilevska, Polina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The world has been shaken by the new stage of bloody and unfair war that Russia started against Ukraine on February 24, 2022. This time the full-scale invasion resulted in horrific consequences: huge destructions, numerous war crimes and civil losses. However, everything what Kremlin and its army are doing is nothing new in the historical perspective and the world has already tolerated many crimes of Russia’s regime. In the era of digitalization Russia’s war against Ukraine might be the most documented war ever, which gives a great chance for justice. That is why, it is in interest of whole international community to contribute to Ukraine’s victory and then documentation, investigation and prosecution of all crimes of Russians in Ukraine. That is crucial to stop the chain of impunity and to eventually downfall of Putin’s regime and Russia’s imperialism.
Światem wstrząsnął nowy etap krwawej i niesprawiedliwej wojny, którą Rosja rozpoczęła z Ukrainą 24 lutego 2022 roku. Tym razem inwazja na pełną skalę przyniosła przerażające konsekwencje: ogromne zniszczenia, liczne zbrodnie wojenne i straty cywilne. Jednak wszystko, co robi Kreml i jego armia, nie jest niczym nowym w perspektywie historycznej, a świat już tolerował wiele zbrodni rosyjskiego reżimu. W dobie cyfryzacji wojna Rosji z Ukrainą może być najbardziej udokumentowaną wojną w historii, co daje wielką szansę na sprawiedliwość. Dlatego w interesie całej społeczności międzynarodowej leży przyczynienie się do zwycięstwa Ukrainy, a następnie udokumentowanie, dochodzenie i ściganie wszystkich zbrodni Rosjan na Ukrainie. Ma to kluczowe znaczenie dla zatrzymania łańcucha bezkarności i ostatecznego upadku reżimu Putina i imperializmu Rosji.
Opis
Słowa kluczowe
Ukraine , Russia , Russia’s war against Ukraine , war crimes , Ukraina , Rosja , wojna Rosji z Ukrainą , zbrodnie wojenne
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(21)/2023, s. 223-235