Kierunki przemian w języku uczniów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Romanek, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia najważniejsze zjawiska we współczesnej polszczyźnie oraz ich znaczenie dla rozwoju języka dzieci. Omawia także rolę szkoły i mediów w kształtowaniu języka mówionego i pisanego młodego pokolenia. Wskazuje negatywny wpływ mediów oraz zadania szkoły w edukacji językowej uczniów.
The article presents the most important phenomena in contemporary polish language and their importance for the development of children's language. It also discusses the role of schools and the media in shaping the spoken and written language of the younger generation. It indicates the negative influence of the media and the school assignment in language education pupils.
Opis
Słowa kluczowe
uczeń , styl potoczny , język mówiony , język pisany , wulgaryzm , pupil , colloquial style , spoken language , written language , vulgarism
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 47–52