Nadmiarowość informacji ery społeczeństwa informacyjnego wyzwaniem dla nauczyciela

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Czopek, Jakub
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zmiany w przestrzeni medialnej stawiają przed współczesnym nauczycielem szereg wyzwań. Jednym z nich jest dotarcie do informacji o wysokiej jakości w sytuacji zalewu informacji. Edukacja musi być oparta na aktualnej wiedzy, której przekazanie jest zadaniem nauczyciela. Jego wiedzę natomiast budują informacje pozyskiwane z różnych źródeł. Artykuł proponuje zestaw kryteriów, jakie powinny być wykorzystywane do określenia jakości informacji.
Changes in the media landscape confront teachers with a number of challenges. One of them is to reach high quality information in a flood of information of today. Education must be based on current knowledge and the transmission of this knowledge is the task of teacher. His knowledge, however, is built from information from various sources. Article proposes a set of criteria that should be used to determine the quality of information.
Opis
Słowa kluczowe
jakość informacji , społeczeństwo informacyjne , nauczyciel , praktyka edukacyjna , quality of information , information society , teacher , educational practice
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 225–230