Efektywność wykorzystywania elektronicznego systemu zarządzania szkołą – sprawozdanie z badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Tuczyński, Krystian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań z zakresu efektywności wykorzystywania elektronicznego systemu zarządzania szkołą, które zrealizowane zostały w ramach pracy magisterskiej. Głównym celem badawczym było określenie zmian, jakie zachodzą pod wpływem wykorzystywania dzienników elektronicznych w szkolnictwie.
The article presents results of research on the effectiveness of the use of an electronic system of school management that were implemented as part of thesis. The main objective of the research was to determine the changes occurring under the influence of the use of electronic class register in education.
Opis
Artykuł powstał dzięki współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- -Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Pracowni Technologii Lifelong Learning
Słowa kluczowe
technologie informacyjne , dziennik elektroniczny , badania pedagogiczne , zarządzanie szkołą , information technology , electronic diary , pedagogical research , school management
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 44-50