Stosunek nauczyciela do pracy własnej na podstawie jego kompetencji (w tym i informatycznych)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Bałażak, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy kompetencji w pracy nauczyciela. Opisane są one w odniesieniu do kultury organizacyjnej. Wśród kompetencji występują informatyczne. Przedstawiono wzajemne relacje między kompetencjami. Poziom kultury organizacyjnej i zakres posiadanych kompetencji przedstawia stosunek nauczyciela do pracy własnej.
This article infuses the remit in the teacher’s work. They are described in reference to organizational culture. Amongst the types of remit occur computing remit. There are depicted mutual relations between computers. The level of organizational culture as well as the scope of possessed remit represent teacher’s attitude towards his job.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciel , kompetencje nauczycielskie , informatyka , kompetencje informatyczne , postawa wobec pracy , umiejętności informatyczne , teacher , computing , IT remit , teacher’s work value , attitude towards work , IT skills
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 187–193