Osobista analiza SWOT narzędziem motywowania i planowania wyborów edukacyjno-zawodowych młodzieży

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Ciesielka, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule opisano główne założenia i zasady analizy SWOT. Zaprezentowano możliwości zastosowania tej metody w planowaniu perspektywy zawodowej młodzieży, a także opisano rezultaty wprowadzenia tego rozwiązania w praktyce szkolnej.
The article describes the main assumptions and principles of SWOT analysis. The possibilities of using this method in planning the youth’s professional perspective were presented, and the results of introducing this idea in school practice were described.
Opis
Słowa kluczowe
SWOT analiza , orientacja zawodowa , SWOT analysis , professional orientation , vocational orientation
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 261–266