Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych studentów informatyki na wstępnych kursach programowania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Andrzejewska, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nauczanie i uczenie się programowania to trudny proces, a wskaźniki niepowodzeń edukacyjnych na kursach z podstaw programowania są wysokie. W artykule zaprezentowano wyniki sondażu przeprowadzonego wśród studentów I roku informatyki, którego celem było poznanie opinii respondentów na temat czynników wpływających na te niepowodzenia. Uzyskane wyniki wskazują, że decydujące znaczenie ma motywacja studentów oraz trudności związane z nabywaniem umiejętności programistycznych.
Teaching and learning fundamental programming is a difficult process and the failures rates of students on these subjects are high. The article describes the results of a survey conducted among CS1 students in order to get to know their opinion on the factors that affect these failures. In the respondents' opinion, the motivation of students and difficulties related to the acquisition of programming skills are decisive ones.
Opis
Słowa kluczowe
informatyka , nauczanie i uczenie się programowania , podstawy programowania , computer science , teaching and learning programming , introduction to programming
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 211–217