Wykorzystanie metody aktywnego słuchania w rozwijaniu aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Pękala, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jedną z form aktywności muzycznej realizowaną w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym jest słuchanie muzyki. Pełne uczestnictwo w percepcji wymaga specjalnego przygotowania. Dzięki metodzie Batii Strauss poznanie utworu muzycznego staje się dla młodego, niedoświadczonego słuchacza nie tylko łatwiejsze w odbiorze, ale przede wszystkim rozwija jego aktywność twórczą.
Listening to music is one of forms of music activity implemented in work with kindergartenage children. Complete participation in perception requires special preparation. Thanks to Batti Strauss method getting to know a piece of music for a young inexperienced listener becomes not only easier in reception but above all develops his creative activity.
Opis
Słowa kluczowe
metoda aktywnego słuchania , aktywność twórcza , dziecko w wieku przedszkolnym , active listening method , creative activity , kindergarten age child
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 135–140