Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na II i III poziomie edukacyjnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Chudnicki, Andrzej
Mielczarek, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Omówione zostały założenia teoretyczne oraz wstępna ewaluacja działań zrealizowanych w ramach koła komputerowego funkcjonującego w internacie szkoły specjalnej.
The article presents the use of information and communication technologies during work with children and young people with mild and moderate intellectual disabilities. The theoretical assumptions and the preliminary evaluation of activities realised within the computer course organized in the boarding school of the special school were discussed.
Opis
Słowa kluczowe
niepełnosprawność intelektualna , technologie informacyjno-komunikacyjne , młodzież niepełnosprawna , szkoła specjalna , intellectual disability , information and communication technologies , youth with disabilities , special schools
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 249–254