ZÁZNAM A POZNÁMKA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016-02-29
Autorzy
Sudzina, Milan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Autor w artykule analizuje kwestie związane z wpisem nieruchomości do ksiąg wieczystych w Republice Słowackiej. Omawia zagadnienie wprowadzenia praw do katastru nieruchomości poprzez instytucję zapisu w sytuacji, gdy następuje zmiana w prawie własności nieruchomości (powstanie, zmiana, wygaśnięcie) na podstawie umowy. Zmiany te mogą dotyczyć także ograniczenia dysponowania nieruchomością czy jej obciążania.
Opis
Author in his article entitled “Record and note to the Cadastre of real estates of the Slovak republic” analyses the issue of entering the rights to the cadastre of real estates through the institution of record if rights to real estates originated, changed or expired on the bases of other legal title as a contract. Note expresses the facts that restrict the owner's title to dispose of real estate or informs about the real estate or about the right to the real estate. The article pays attention also to the relating institution of the seal about the change of the rights to the real estates
Słowa kluczowe
katastr , nieruchomości , Republika Słowacka
Cytowanie