Systemowe wspomaganie szkół w rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Osmańska-Furmanek, Wielisława
Solecka, Bożena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tematem artykułu jest określenie roli, jaką odgrywa Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w procesie wspomagania szkół w rozwoju. Podejmowane działania służą współpracy różnych środowisk, instytucji, organizacji krajowych i międzynarodowych działających na rzecz rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży.
The subject of the article is to define the role of the Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) in the process of supporting schools in development. The undertaken activities are aimed at cooperation between various environments, national institutions and international organizations working for the educational development of children and youth.
Opis
Słowa kluczowe
szkoła , kształcenie , edukacja , rozwój , nauczyciele , digitization , education , new technologies , school development , teachers
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 343–347