Wyłączenie referendarza sądowego na jego żądanie lub na wniosek strony (referendarius suspectus)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Arkuszewska, Aneta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
WPiA
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie podstaw oraz procedury wyłączenia referendarza sądowego na jego żądanie lub wniosek strony – tzw. referendarius suspectus – art. 49 w zw. z 54 k.p.c. na tle nowelizacji art. 54 k.p.c. z dnia 16.09.2011 r. Wskazano, iż ustawodawca w sposób wyraźny uregulował sytuację wyłączenia referendarza sądowego i przesądził o tym, że o jego wyłączeniu orzeka sąd na takich samych zasadach, jak w przypadku wyłączenia sędziego i ławnika. Jednak ustawodawca, wprowadzając tę zmianę, nie unormował kwestii zaskarżenia postanowienia sądu oddalającego wniosek o wyłączenie referendarza sądowego, jak ma to miejsce w sytuacji wyłączenia sędziego. Stąd też sformułowano postulat de lege ferenda wyraźnego uregulowania wskazanego zagadnienia w treści art. 394 1 pkt 10 k.p.c. oraz art. 22 pkt 1 u.k.s.c., poprzez objęcie ich zakresem osoby referendarza sądowego.
Opis
Słowa kluczowe
referendarz sądowy , podstawy wyłączenia , zażalenie , tryb wyłączenia
Cytowanie