Komunikacja niewerbalna pokolenia sieci

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Wasylewicz, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kontakty pomiędzy ludźmi czynią z człowieka istotę przystosowaną do życia w społeczeństwie, dlatego też ważne jest właściwe interpretowanie zachowań składających się zwłaszcza na mowę ciała. Niniejszy artykuł jest próbą analizy umiejętności radzenia sobie przez współczesne pokolenie adolescentów z odczytywaniem komunikatów niewerbalnych. Czy społeczeństwo przesiąknięte komunikacją zapośredniczoną przez media potrafi jeszcze posługiwać się mową ciała i prawidłowo ją interpretować?
Contacts between people make a human being adapted to live in society. It is therefore important to interpret the behavior of the body in particular. This article is an attempt at analyzing the ability of modern adolescent generation to deal with reading nonverbal messages. Can a society in media world still be able to use the body language and properly interpret it?
Opis
Słowa kluczowe
komunikacja niewerbalna , emocje , internet , pokolenie sieci , non-verbal communication , emotions , Internet , network generation
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 245–249