Planszówka, Skałki, Dwie szkoły, 3 prace rysunkowe z cyklu Planszówki/ upublicznienie 7. Międzynarodowy Konkurs Na Rysunek im. Andriollego 2021, Galeria Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, Nałęczów

Abstrakt
Rysunek - Planszówka, Skałki, Dwie szkoły 2021 z cyklu z cyklu Planszówki, gwasz, pisak, papier, 70 x 50 cm upublicznienie: 7. MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA RYSUNEK im. ANDRIOLLEGO 2021, wystawa pokonkursowa, Galeria Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, Nałęczów
Opis
Słowa kluczowe
rysunek , konkurs Andriollego , Jarosław Sankowski , cykl Planszówki , Skałki , Dwie szkoły , Planszówka , pisak, gwasz , Nałęczów , NOK Nałęczów
Cytowanie