Wiedza suicydologiczna jako niezbędny składnik kompetencji współczesnego nauczyciela

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Nieroba, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wpływ przemian społeczno-kulturowych na wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży, ukazano wagę wiedzy suicydologicznej w pracy współczesnego nauczyciela, przedstawiono opinię nauczycieli na temat samobójstw (badania własne), a także sformułowano główne kierunki działań zaradczych.
The article presents the influence of sociocultural changes on rising number of suicide rates among children and youth, points at the importance of suicidal knowledge in the work of temporary teacher, shows the teachers opinion on the issue of suicides ( own research) as well as formulates main directions of prevention.
Opis
Słowa kluczowe
suicydologia , samobójstwo , dzieci , młodzieży , nauczyciele , opinia , profilaktyka , suicidology , suicide , children , youth , teachers , opinion , prevention
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.198–207