Implementacja algorytmu wyodrębniania cech antropometrycznych w środowisku MATLAB

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Gomółka, Zbigniew
Twaróg, Bogusław
Żesławska, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono system biometrycznej identyfikacji tożsamości ludzi na podstawie analizy geometrii dłoni. Zaprojektowano i zrealizowano stanowisko do rzeczywistej identyfikacji osób. Wykorzystując środowisko MATLAB, zaimplementowano aplikację z przyjaznym interfejsem GUI pozwalającą prowadzić proces identyfikacji.
The paper presents a biometric identification system for human identity based on the analysis of the geometry of the hand. A laboratory post was designed and implemented for the actual identification of individuals. Using the MATLAB environment, a friendly GUI application has been implemented that allows the identification process to be carried out.
Opis
Słowa kluczowe
identyfikacja biometryczna , geometria dłoni , biometric identification , hand geometry
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 375–381