Edukacja mobilna – czy jesteśmy na to gotowi?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Rataj, Małgorzata
Wójcik, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wsparcia nowoczesnymi narzędziami m-learningowymi kształcenia na uczelniach. W artykule zaprezentowano dynamikę rozwoju rynku aplikacji mobilnych. Zastosowane metody badawcze to analiza krytyczna źródeł literaturowych oraz studia przypadków wdrożenia m-learningu na uczelniach. Po przeanalizowaniu rozwoju rynku aplikacji edukacyjnych w świetle polskich realiów wydaje się, że rozsądną opcją jest wsparcie tradycyjnych metod nauczania przez iPady. Wyzwania, jakie z tym się wiążą, to konieczność opracowania aplikacji edukacyjnych skrojonych do potrzeb specyficznych kierunków studiów lub przetłumaczenia istniejących na język polski.
The goal of this article is to show the possibilities of supporting the educational system at Universities by modern m-learning tools. This article presents dynamic development of mobile applications. Implemented research methods: critical analysis of literature sources and case studies of implementation of m-learning at Universities. It seems, after the analysis development of the educational app market in the light of polish reality, that a reasonable option is supporting traditional methods of teaching by iPads. The challenges are: necessity to create educational apps tailored to the needs of particular field of study or translating already existing into polish language.
Opis
Słowa kluczowe
tablet , i-Pad , aplikacja mobilna , urządzenia mobilne , internet mobilny , edukacja mobilna , mobile app , mobile tools , mobile Internet , mobile learning
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 107–111