Lektury i współczesny nastolatek w (nie)nowoczesnej szkole – próba diagnozy i propozycje rozwiązań metodycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12
Autorzy
Motyka, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W odwołaniu do praktyki autorki jako nauczycielki języka polskiego w szkole podstawowej w artykule została przedstawiona krótka diagnoza dotycząca braku zainteresowania uczniów lekturami. Artykuł pokazuje też propozycje pracy z tekstem w czasie zmian (z)reformowanej szkoły zarówno tej zdalnej, jak i stacjonarnej.
The paper is a brief assessment of a lack of interests in obligatory reading by students, prepared based on the author’s experience as a primary school teacher. The study provides some suggestions of working with the text during the period of change resulting from the school reform pertaining not only to classroom learning but also e-learning.
Opis
Słowa kluczowe
szkoła zdalna i stacjonarna , metody pracy z uczniami , uważne czytanie , lapbook , film , mapa myśli , e-learning , classroom learning , methods of working with students , close reading , video , mind map
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 7(16)2021, s. 186–193