Dźwięk i krajobraz dźwiękowy w nagraniach historii mówionej – zagadnienia techniczne i badawcze

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Maciąg, Anna
Lipiński, Seweryn
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza dźwięku w nagraniach historii mówionej w trzech aspektach. W pierwszej i drugiej części przyjrzymy się temu, co wpływa na jakość nagrań audio, o co osoba nagrywająca może zadbać, aby nagranie miało jak najlepszą jakość, a co wymyka się naszej kontroli. Poruszone zostaną tu kwestie techniczne dotyczące sprzętu oraz kontroli dźwięku podczas nagrania. W trzeciej części opracowania przyjrzymy się temu, co tworzy tzw. krajobraz dźwiękowy nagrania i jakie możliwości interpretacyjne on przed nami otwiera.
The work aim is to describe and reflect on the sound in the oral history recording in three aspects. First, we discuss what affects the quality of audio recordings, and what we can take care of to ensure to get best quality. It will also be discussed what escapes our control. The technical issues regarding equipment and sound control during the recording will be discussed here. In the third part of the work, we will look at what creates the so-called ‘soundscape’ of the recording and what interpretation possibilities it opens for us.
Opis
Słowa kluczowe
historia mówiona , nagrania , dźwięk , krajobraz dźwiękowy , oral history , recordings , sound , soundscape
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 176–182