Studium przypadku użytkownika języka polskiego jako ojczystego, urodzonego i mieszkającego za granicą

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Langdon, Henriette W.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorka napisała ten artykuł, mając na celu dwie rzeczy: 1) lepsze zrozumienie zmiennych, które mają znaczenie w procesie utrzymania znajomości języka ojczystego (polskiego) u osoby dwujęzycznej wychowującej się za granicą, oraz 2) podkreślenie znaczenia wiedzy o historii znajomości danego języka u osoby dwujęzycznej na wypadek wystąpienia u takiej osoby nagłego lub postępującego zaburzenia mowy mogącego być skutkiem nagłego urazu, takiego jak np. urazowe uszkodzenie mózgu (TBI) lub udar, czy też jakiegoś rodzaju demencji, np. choroby Alzheimera.
The article, based on a personal account of the author’s bilingualism, serves two main purposes: 1) To better understand the variables that play in the shifts and maintenance of a bilingual’s native language (Polish) acquired abroad over time and, and 2) To emphasize the importance of learning about a bilingual individual’s language history in case that individual is affected by a sudden or progressive language disorder which may originate from a sudden trauma like a traumatic brain injury (TBI) or stroke, or any sort of dementia such as Alzheimer’s.
Opis
Tłumaczenie artykułu z języka angielskiego: Elżbieta Rokosz-Piejko. Autorka artykułu zastanawiała się, w której osobie powinien być on napisany i zdecydowała, że napisze go w pierwszej osobie, by oddać osobisty, autobiograficzny charakter swojej relacji z uczenia się i używania języka polskiego podczas zamieszkiwania na stałe za granicą.
Słowa kluczowe
bilingwizm , rodowity użytkownik języka , aspekty kulturowe przyswajania i używania języka , native speaker , cultural aspects of the language aquistition and using
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 5. W obliczu emocji, s. 31–46