Wolne oprogramowanie QGIS i jego możliwości wykorzystania w edukacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Pokojska, Paulina
Pokojski, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto temat możliwości wykorzystania wolnego oprogramowania z dziedziny Systemów Informacji Geograficznej (GIS)1 w edukacji na przykładzie programu QGIS. Dokonano przeglądu dostępnych zasobów edukacyjnych dotyczących QGIS, umożliwiających naukę programu.
The paper presents the topic of using free software in the field of Geographical Information Systems in education on the example of the QGIS program. A review of the educational resources available for the QGIS for learning the program was made.
Opis
Słowa kluczowe
GIS , wolne oprogramowanie , QGIS , free software
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 335–340