FGM/C jako przykład przemocy ze względu na płeć i jej pozaprawne zwalczanie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Jankowska-Prochot, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiona została problematyka związana z rytualnym okaleczaniem dziewcząt i kobiet (FGM/C) oraz pozaprawne metody jego zwalczania. Asumpt dla powyższych rozważań stanowiła nowelizacja polskiego Kodeksu karnego z dnia 13 stycznia 2023 r., na mocy której wprowadzono nowe typy przestępstw, tj. okaleczania żeńskich narządów płciowych (156 § 1 pkt 3 k.k.) oraz nakłaniania i zmuszania innych osób do poddania się temu procederowi (156 a k.k.). I choć penalizacja ww. czynności sprawczych należy niewątpliwie uznać za krok w dobrą stronę, to jednak samo podjęcie działań legislacyjnych to za mało. Dla zaprzestania tej praktyki potrzebne są bowiem nie tylko instrumenty prawne i instytucjonalne, które zapewnia prawodawstwo międzynarodowe i ich aplikacja w prawie polskim, ale także podjęcie wysiłków w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości tych rytuałów.
This article presents the issues of female genital mutilation as a s violation of the rights, health and integrity of women and girls. The analysis also contains extra-legal approaches of elimination of it. The reason why the author was decided to conduct these analyses was the amendment of the Polish Criminal Code and criminalizes all forms of FGM/C and also inducement and coercion to undergo female genital mutilation. Having a national law is an important step towards ending FGM/C but it is not enough to eliminate this deeply rooted traditional practice. For to be effective it is also necessary to take prevention and education activities.
Opis
Słowa kluczowe
okaleczanie żeńskich narządów płciowych , FGM/C , przemoc , dyskryminacja , prewencja , edukacja , female genital mutilation , violence , discrimination , prevention , education
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(21)/2023, s. 159-170