Wokół edycji typu „romantycy dzieciom”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Szargot, Maciej
Szargot, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł traktuje o popularnych w XX i XXI w. edycjach utworów romantycznych adresowanych dla dzieci. Opisuje dokonane zabiegi edytorskie (okładki, ilustracje, wybór, nadawanie tytułów, skróty, objaśnienia i komentarze, wstępy...). Ukazuje, jak zmiana adresu czytelniczego wpływa na kształt samych tekstów i ich potencjalny odbiór.
The text is devoted to the critical description and evaluation of editions of works by Romantic writers intended for children. These are prepared ad usum Delphini. The texts are given in a selection suitable for children, rephrased (because they were originally mostly written for adults), prepared from larger works, and given in fragments. They are given new titles or retitled. The editions lack basic editorial information, such as indications of the sources of the fragments included in the anthology. The noble intention of introducing young readers to Romantic poetry is not counterbalanced by the fact that such editions offer a vision of a tame, infantilised, illustrated and finally caricatured Romanticism, inclining the reader to an extra-contextual and extremely simplified interpretation.
Opis
Słowa kluczowe
edytorstwo , romantyzm , literatura dla dzieci , editorial , bodiness in the Romanticism , children’s literature
Cytowanie
Tematy i Konteksty 13(18) 2023, s. 282-291